12/10/2010

December utca 13.


"Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.
És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.
Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:
De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.
Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.
Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem.
Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet."
(I.Kor13:1-13)
Elfogyhat a szó, a bizalom, a remény, a türelem, az idő, a jókedv, a könny és a vágy, de a szeretet soha el nem fogy. Létezik időtlen idők óta. Mindent megért és mindent megbocsát. Élni se lehet nélküle. Semmi más nem ejt olyan mély, láthatatlan, de biztosan halálos sebet a lelkünkön, mint az, ha nem szeretnek. Hiánya átjár, akár a csontig ható hideg. Függünk tőle, mint anarkós az adagjától, mindent megteszünk és megadunk érte. Éltethet csodával határos módon akkor is, ha már az orvosok szerint sincs esély. Ösztösen tudja ezt minden élő. Még a kísérleti alanynak használt majomcsemeték is - mikor az étel és a szeretet, pontosabban az éhenhalás és az anyatest melege között kellett választaiuk, a szeretetet választották, mert a szeretet maga az élet.


Kép innen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Minden vélemény számít!