11/29/2010

December utca 2.


Keresztyén  horoszkópJanuár 1.- és december 31. között születtél?


Akkor Isten kegyelmének jegyében születtél. "Mert megjelent az Isten kegyelme minden ember üdvösségére" (Titusz. 2,11)

CSILLAGKÉPED?:"Én (Jézus) vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag"(Jel. 22,16).

SZERELMED?:"Isten a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk Krisztus meghalt értünk"(Róma 5,8)

ÚTJAID?: "Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják" (Zsolt 25.10).

PÉNZED?: "Keressétek először Istennek országát és igazságát, és ezek is mind megadatnak néktek" (Máté 6,33)

JÖVŐD?: "Kezedben van sorsom" (Zsolt 31,16).

Mindez rád nézve is igaz, ha Jézus Krisztusra bízod életedet Akkor már nem kell aggódva faggatnod a horoszkópot, amelyet neked állítottak fel ügyes üzletemberek. Sok ember érzi magát napjainkban elhagyatottnak Sokan elbizonytalanodnak, és biztos támaszt keresnek a életben. Ezt a támaszt csak Istenben tehet megtalálni, aki Jézusban Atyánk akar lenni és gondunkat akarja viselni.Továbbá gondolkozz el a következőkön is!

Mi lenne ha...

...ha Isten engedné, hogy az emberek valóban olyan betegek legyenek mint ahogy arra vasárnap reggel nyilatkoznak?!

...ha az Úr azt a gyermeket magához venné, akire hivatkozva sokan az Istentiszteletről elmaradnak?!

...ha minden hónapban az Isten céljaira adott összeg tízszereséből kellene megélnie?!

...ha a mennyei Atya olyan szegénnyé tenné azokat akik az adakozásnál ezt hangoztatják.

6 megjegyzés:

 1. Ez fantasztikus!!!!!Ilyet még nem olvastam: keresztény horoszkóp. Eddig erről csak negatív véleményem volt,mármint a horoszkópról.
  A Lizzie SAL-nal bukkantam Rád.:)

  VálaszTörlés
 2. Kedves Mammka, köszönöm, hogy benéztél. Isten a Napot, a Holdat és a csillagokat azért helyezte az égre, hogy utat mutassanak, megvilágítsák a sötét éjszakákat...és nem másért.

  VálaszTörlés
 3. Viszont azon mindig elgondolkodom,ami a karácsonyi történetben van,hogy a bölcsek a csillagok állásából tudták meg a Megváltó születését.....
  Érdekelne a véleményed.

  VálaszTörlés
 4. Ez hosszú és bonyolult, de röviden igyekszem megírni:
  Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: "Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt."(Mt 2,1–2)
  A bölcsek egy csillagot követtek Máté leírása szerint. Milyen csillagról lehet szó?
  Az ókori Babilon csillagértelmezése: Ma már asztronómiai számítások bizonyítják, hogy a betlehemi csillag a Jupiter és a Szaturnusz együttállása volt a Halak csillagképében. Az ókori babiloni csillagászok a következő megállapításokkal éltek:
  A Jupiter az ég ura s a királyok királyának jele. Fölkelte idején, vagy amikor legmagasabban áll az ég közepén, jóságos és igazságos uralkodók születnek.
  A Szaturnusz az "éjszaka Napja", a nyugati országok és királyok jele, különösen Izrael csillaga. Esti kelte idején bölcs törvényhozók és erős kézzel kormányzó uralkodók születnek. Ez a két hatalmas vándorcsillag különösen jelentős a Halak csillagképében, amely a közeledő tavasz jele, új élet és új remény égi hírnöke. Nyugati ága alatt áll Júdea és Jeruzsálem, keleti ágához tartozik Mezopotámia és Babilon.
  A messiási várakozás a többi pogány nemzet körében sem volt ismeretlen, hiszen többek között az Ószövetség görög fordításának, a Septuagintának köszönhetően Jézus születésének idejére a pogány nemzetek számára is elérhető volt a Biblia, a keleti mágusok kivételes helyzetben voltak, ők legnagyobb elődjüktől, Dánieltől úgyszólván első kézből, részletekbe menően értesültek az események menetrendjéről. Hogy a Messiás megszületésekor ez a réteg erősen okkult háttere ellenére mégis olyan szellemi állapotba került, hogy képes volt a Messiást felkeresni és Istenként imádni, ahhoz azonban az ismeretein túl még másra is szükség volt (Isten Szentlelkének vezetésére).
  A napkeleti bölcsekkel kapcsolatban fontos tisztázni, a csillag mibenléte, amely a mágusokat Keletről Jeruzsálembe vezette. Vannak ugyanis olyanok, akik úgy vélik, hogy a keleti mágusok, akik egyébként tényleg foglalkoztak csillagjóslással is, asztrológiai számításaiknak köszönhetően találtak rá a Messiásra, és az égi jelekből olvasták ki a Messiás születési helyét.

  VálaszTörlés
 5. Ha figyelmesen elolvassuk a történet bibliai beszámolóját, egyértelműen kiderül, hogy az úgynevezett „betlehemi csillag” nem lehetett természetes fényjelenség, amely a különböző bolygók vagy csillagok valamilyen természetes együttállásából jött volna létre.
  Kepler nyomán az asztrológiában hívők azt mondják, hogy a Jupiter és a Szaturnusz együttállásából létrejött „új” csillag volt az a „betlehemi csillag”, amit az égi jeleket kutató keleti mágusok felismertek. Ezzel azonban nehezen lehet megmagyarázni a csillag szabálytalan és intelligens mozgását, melynek során először keletről nyugatra, vagyis Perzsiából Izraelbe, majd azon belül északról délre, tehát Jeruzsálemből Betlehembe mozgott. Ráadásul előfordult, hogy eltűnt, majd amikor újra szükség lett rá, újra előbukkant.
  Előfordulhat ugyan, hogy egyes bolygók úgynevezett „retrográd” mozgása miatt a számunkra látható fényjelenség mozog, megáll, majd az ellenkező irányba mozdul el, azonban ennek a mozgásnak a pályája is behatárolható, tehát a „betlehemi csillag” intelligens mozgására ez sem ad magyarázatot. Arról nem is beszélve, hogy a csillag már két éve vezette a mágusokat, mire megérkeztek Jeruzsálembe, hiszen Nagy Heródes pontosan azért döntött úgy, hogy kétéves korig öleti meg a betlehemi gyerekeket, mert a mágusok szerint a csillag két évvel korábban jelent meg: „Heródes pedig (…) megölette az összes fiúgyermeket, akik Betlehemben és szerte a környéken voltak, a kétévesnél kisebbeket, annak az időpontnak megfelelően, amely után érdeklődött a tudósoknál.” (Máté 2:16) Az pedig teljességgel lehetetlen, hogy egy természetes fényjelenség két álló éven át végezzen abszolút szabálytalan és intelligens mozgást.
  Ezek alapján abszolút bizonyossággal állíthatjuk, hogy ez a csillag teljes egészében természetfeletti jelenség volt, és a mágusok nem asztrológiai számításaik eredményeképpen találtak rá a Messiásra, hanem Isten természetfeletti kijelentésének következtében.

  VálaszTörlés
 6. Köszönöm!!!!!
  Ebből is nyilvánvaló,hogy Isten Mindenható és mindenek felett áll,számára SEMMI sem lehetetlen.:)

  VálaszTörlés

Minden vélemény számít!