4/24/2011

A.B.F.R.A.

Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. (1Kor 15,17)
Izráel római megszállóinak egyféle válaszuk volt a bajkeverők számára: a keresztre feszítés! A keresztnek véget kellett volna vetnie Jézus életének, szét kellett volna szórnia követőit. Nagy bátorságról tettek tanúbizonyságot az asszonyok, hogy Jézus sírjához merészkedtek. De amit ott találtak, az teljes mértékben a feje tetejére állította a világot. "Nincs itt, mert feltámadt!"
A feltámadás tényét hétköznapi érvekkel nem lehet bizonyítani. De néha előfordul, hogy a bizonyítékok épp egy nem látható vagy nem érthető dologból erednek. Például Einstein elméletét, hogy egy nagymértékű tömegvonzás valósággal "meghajlíthatja" a teret, aminek következtében a fénysugarak megváltoztatják irányukat, később bebizonyították.
Tartsuk szem előtt, hogy Jézus elcsüggedt tanítványai és barátai elrejtőztek, és féltették az életüket. Mégis olyan erővé váltak, ami megváltoztatta a világot. Valami alaposan megváltoztatta őket. Nem tudjuk bizonyítani, sem teljesen megérteni és felfogni a feltámadást, de jól láthatjuk hatását mindazokon, akik kapcsolatba kerültek az élő Jézus Krisztussal.
A feltámadás nélkül a kereszt csak az emberi kegyetlenségre emlékeztetne. De a feltámadás "meghajlítja a fényt", hogy megmutassa, még a halál sem állhat a szeretet erejének útjába. 
Ezt a reménységet a Felső-Tisza-vidéki reformátusok csónak alakú fejfákra is rávésik: A.B.R.F.A. azaz, A Boldog Feltámadás Reménye Alatt.


Áhitat innen.

1 megjegyzés:

Minden vélemény számít!