1/04/2010

Boldog új évet!

Örök Isten, kinek esztendők nincsenek létedben,
Jelen vannak múltak, jövendők egy tekintésedben.
Minket pedig, mihelyt születünk, már a koporsó vár,
A bűn miatt lefoly életünk, s a halál velünk jár.

Ó, mely sokan elaluvának a múlt esztendőben,
Kik nálunknál jobbak valának, szálltak temetőbe.
Minket pedig, kedvező Atyánk, eddig takargattál,
S ez új esztendőt derítvén ránk, erre eljuttattál.

Uram, a te lelked ereje vélünk ily jót tégyen,
Hogy jó kedvednek esztendeje ez az új is légyen!
Atyai karoddal forgassad a mi dolgainkat,
Dicsőségedre igazgassad minden szándékinkat!

Adj minekünk megújult szívet és új indulatot,
Tehozzád mindenekben hívet, és szent akaratot!
Újítsd meg rajtunk a te képed, mely áll szent életben,
Hogy lehessünk választott néped, élvén szeretetben!

Ez esztendőt testi jókkal is, Uram, koronázzad,
A szükséges múlandókkal is házunk felruházzad!
Földünket bő gyümölcsözéssel munkálkodásunkra
Áldd meg, hogy szükséges terméssel szolgáljon javunkra!

Kegyelmed s áldásod újítsad te szent egyházadon,
Közelebbről azt szaporítsad itt lévő nyájadon!
Gátold hazánkban áradását a sok gonoszságnak,
Fordítsd el eshető romlását nemzetnek, országnak!

Tekintsd meg a szűkölködőket, légy az árvák atyja,
Vigasztalja a kesergőket szád édes szózatja!
Akik betegágyukban nyögnek, vidámítsd lelküket,
Ínségükben kik könyörögnek, add meg kérésüket!

Végre midőn mind megavúlunk az esztendeinkkel,
Egymás után mi is kimúlunk emlékezetinkkel.
Uram, sorsunkon könyörülvén, vígy a dicsőségbe,
Minden bűnünket eltörölvén, újíts meg az égbe'!

(Keresztesi József)
(285. ének a református énekeskönyvben)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Minden vélemény számít!